02/08/2021 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi
安南使人應湖廣省命賦詩

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/11/2018 23:26

 

Nguyên tác

獵獵風吹拂面沙,
潭潭官府建高衙。
貪看百二關河闊,
不顧八千路途賒。
樽盒桂盤開蓋請,
衣冠禮樂愧皇華。
人生聚散如南北,
同樂清朝厚德嘉。

Phiên âm

Lạp lạp phong xuy phất diện sa,
Đàm đàm quan phủ kiến cao nha.
Tham khan bách nhị quan hà khoát,
Bất cố bát thiên lộ đồ xa.
Tôn hạp quế bàn khai cái thỉnh,
Y quan lễ nhạc quý hoàng hoa.
Nhân sinh tụ tán như nam bắc,
Đồng nhạc thanh triêu hậu đức gia.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Gió thổi ào ào tung cát bụi,
Cao thâm lộng lẫy chốn quan nha.
Trăm năm mãng ngắm non sông rộng,
Muôn dặm bao nài đường sá xa.
Ve chén cỗ bàn nồng bạch tửu,
Áo xiêm lễ nhạc thẹn hoàng hoa.
Người đời tán tụ đường nam bắc,
Thịnh trị đồng vui cảnh thái hoà.
Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược quyển 18 phần thơ của các danh sĩ An Nam, không rõ tác giả, chỉ biết ông là một sứ giả nhà Trần được cử đi sứ sang nhà Nguyên (Trung Quốc).

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » An Nam sứ nhân ứng Hồ Quảng tỉnh mệnh phú thi