19/08/2022 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 02
竹枝歌其二

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 17:46

 

Nguyên tác

賈誼祠前酹酒尊,
汨羅江上吊騷魂。
耒陽更有一抔土,
行路人傳是假墳。

Phiên âm

Giả Nghị từ tiền lỗi tửu tôn,
Mịch La giang thượng điếu tao hồn.
Lỗi Dương canh hữu nhất bồi thổ,
Hành lộ nhân truyền thị giả phần.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Rót rượu cúng trước miếu thờ Giả Nghị
Điếu "Ly tao" trên sóng nước Mịch La
Tại Lỗi Dương vùi nông một nắm đất
Người đời cho mồ giả Đỗ Phủ mà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 02