18/01/2021 18:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu tình mà hoá vô tình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 06:29

 

Hữu tình mà hoá vô tình,
Bơ vơ thân thiếp, linh đinh nỗi chàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hữu tình mà hoá vô tình