19/06/2024 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh lính là anh lính ơi (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:09

 

Anh lính là anh lính ơi!
Em thương anh lính nắng nôi nhọc nhằn
Ví dụ em được nâng khăn
Thì em thu xếp cho anh ở nhà
Từ ngày anh bước chân ra
Đến kỳ canh gác ắt là đông binh
Thương anh, em để bên mình
Vì việc triều đình quan bắt phải đi
Thương anh đi lính hàn vi
Anh thì vui gượng, em thì sầu riêng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh lính là anh lính ơi (I)