29/09/2020 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Vạn Niên thành Thiếu phủ “Ngụ trực”
和萬年成少府寓直

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2012 11:15

 

Nguyên tác

赤縣新秋夜,
文人藻思催。
鐘聲自仙掖,
月色近霜臺。
一葉兼螢度,
孤雲帶雁來。
明朝紫書下,
應問長卿才。

Phiên âm

Xích Huyện tân thu dạ,
Văn nhân tảo tứ thôi.
Chung thanh tự tiên dịch,
Nguyệt sắc cận sương đài.
Nhất diệp kiêm huỳnh độ,
Cô vân đới nhạn lai.
Minh triêu tử thư hạ,
Ưng vấn Trường Khanh tài.

Dịch nghĩa

Đêm đầu thu ở Xích Huyện
Tứ thơ lạ cứ giục giã lòng khách thơ
Tiếng chuông như phát ra từ cánh các nàng tiên
Bóng trăng treo lơ lửng bên lầu mờ sương
Con đom đóm chập chờn lượn bên đám lá
Chim nhạn bay đến từ giữa đám mây lẻ loi
Tờ thư tía sớm ngày ban ra
Để hỏi tài của Trường Khanh

Bản dịch của Trần Tế Xương

Thu này huyện ấy cảnh càng ưa
Như giục lòng ta mấy vần thơ
Liếc thấy trước đền vầng thỏ giãi
Phút nghe nách cửa tiếng chuông đưa
Dập dình trên lá huỳnh bay nhặt
Thấp thoáng trong mây nhạn liệng thưa
Mai mốt chiếu trời ban xuống đó
Tưởng Như tài ấy há ơ hờ
Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Hoạ Vạn Niên thành Thiếu phủ “Ngụ trực”