18/08/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịnh hữu vãn thi kỳ 1
并有輓詩其一

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 14:38

 

Nguyên tác

娘子平生寡言笑,
言笑曾能解我煩。
一別茫茫何處是,
如今不笑亦無言。

Phiên âm

Nương tử bình sinh quả ngôn tiếu,
Ngôn tiếu tằng năng giải ngã phiền.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất tiếu diệc vô ngôn.

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn ít nói cười
(Nhưng) giọng nói, tiếng cười của nàng từng giải toả được nỗi ưu phiền của ta
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay không cười cũng không nói

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nàng ít nói cười
Nghe nàng cười nói ta vơi ưu sầu
Từ phen xa cách mịt mù
Không cười không nói ưu sầu lòng ta
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tịnh hữu vãn thi kỳ 1