18/01/2021 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắt hàng gặp ả cùng anh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 15:02

 

Đắt hàng, gặp ả cùng anh,
Ế hàng gặp những thong manh quáng gà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đắt hàng gặp ả cùng anh