08/12/2022 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2009 20:45

 

Phiên âm

Xuân kinh hồi vọng ngũ vân thâm
Cố quận vu hành vạn mộc âm
Mã đạp sương hoa du khách tứ
Kê minh vũ dạ cố giao tâm
Cầu thôn[1] thuỷ chước tương tư ý
Lư phố ca phiên biệt hậu ngâm
Đông đạo quy lai hoàn cựu lữ
Yến sồ[2] tảo vị báo giai âm

Dịch nghĩa

Ngoảnh trông kinh thành Phú Xuân năm tầng mây thăm thẳm
Ngóng nhìn quê cũ ngút ngàn cây lá âm u
Vó ngựa dẫm lên hoa tuyết, gợi ý thơ cho du khách
Tiếng gà kêu đêm mưa, nhắc lòng nhớ về quê hương
Thôn Cầu Doanh rót rượu, uống để thương nhớ nhau
Phố Kỳ Lừa ca hát, ghi lại để ngâm sau khi chia biệt
Các vị đi tiễn ngày ta về vẫn là bạn cũ
Én non sẽ sớm báo tin hay

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thành xuân thăm thẳm tầng mây
Quê nhà đã mấy rừng cây cách vời
Ngựa giẫm tuyết càng khơi thi tứ
Gà gáy đêm gợi nhớ cố hương
Thôn Cầu chuốc chén yêu thương
Kỳ Lừa khúc hát còn vương ly tình
Ngày trở lại đinh ninh nghĩa cũ
Cánh én non sớm nhủ tin hay
Phiên đài: tức Bố chánh sứ; đốc vận: chỉ Đốc vận Nguyễn Tam Thọ; thú: chỉ Tri phủ Lạng Giang Dương Vân Đình; doãn: chỉ hai người đại diện cho Tri huyện Yên dũng và Tri huyện Yên Thế, đều thuộc phủ Lạng Giang lúc bấy giờ.

Nguồn: Phạm Hy Lượng - cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn hoá thông tin, 1997
[2] “Cánh én non” tiếng nhà thơ tự khiêm xưng đồng thời cũng có nghĩa là tin tức mới.
[1] Thuộc phủ Lạng Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản