09/08/2022 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mị Ê

Tác giả: Nguyễn Nhược Pháp

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:50

 

Buồm nhô rẽ sóng, Mỵ mơ màng,
Tay cuốn mền hoa, khóc gọi chàng.
Thân liễu gieo đưa chìm vực biếc,
Lời thương bay lảnh động rừng vang.
Hoa trôi. Thành cũ vườn mây lửa,
Lau gợn. Chùa cao giỏ tiếng vàng.
Ủ lệ, tay ngà ôm ngực huyết,
Mỵ vờn theo sóng dạt bờ hoang.
5-1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nhược Pháp » Mị Ê