26/05/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toàn Châu ký kiến
全州記見

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2020 22:21

 

Nguyên tác

架石懸摟俯碧灣,
罘罳高掛絳紗圜。
富商廬屋後元日,
行旅舟車貞觀間。
平世錦章施白屋,
雄州臺館滿青山。
上頭應有題詩日,
收拾風光五乘還。

Phiên âm

Giá thạch huyền lâu phủ bích loan,
Phù ty cao quải giáng sa hoàn.
Phú thương lư ốc Hậu Nguyên[1] nhật,
Hành lữ chu xa Trinh Quán[2] gian.
Bình thế cẩm chương thi bạch ốc[3],
Hùng châu đài quán mãn thanh sơn.
Thượng đầu ưng hữu đề thi nhật,
Thu thập phong quang ngũ thặng hoàn.

Dịch nghĩa

Lầu dựng trên vách đá, nhòm xuống vũng biếc,
Bình phong treo cao, the hồng quấn quanh.
Nhà cửa phú thương, giống thời Hậu Nguyên,
Thuyền xe lữ khách, tựa thời Trinh Quán.
Gấm vóc đời bình, phơi cả ở nhà trắng,
Đài quán châu hùng, trải đầy núi xanh.
Như thế hẳn nên có thơ đề vịnh,
Thu lượm năm xe phong cảnh đem về.

Bản dịch của Lâm Giang

Vách đá lầu treo nhòm vũng biếc,
Bình phong dựng đứng quấn the hồng.
Hậu Nguyên nhà cửa người buôn lớn,
Trinh Quán thuyền xe khách lữ hành.
Gấm vóc thời bình đầy xóm trắng,
Lầu cao đài tạ khắp non xanh.
Cảnh này hắn có thơ đề vịnh,
Thu lượm phong quang chuyên chở nhanh.
Toàn Châu thuộc tỉnh Quảng Tây (gần Hồ Nam).

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Chỉ triều Hán Văn Đế, thời thái bình thịnh trị đầu Tây Hán. Triều Hán Văn Đế chưa đặt niên hiệu, mà chia kỉ nguyên của mình làm Tiền Nguyên và Hậu Nguyên.
[2] Niên hiệu của Đường Thái Tông. Thời kì này cũng được coi là thái bình thịnh trị.
[3] Chỉ nhà nghèo. Tức Vọng truyện trong Hán thư gọi nhà lợp tranh trắng là “nhà trắng” (bạch ốc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Toàn Châu ký kiến