14/08/2020 02:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nam thổi kiệt đêm trường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2016 17:47

 

Gió nam thổi kiệt đêm trường,
Nghĩa nhân đà trượng, cực đường xa xuôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió nam thổi kiệt đêm trường