16/07/2024 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng đến quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/05/2021 06:40

 

Thời thế vút qua, thân ở lại,
mộng còn nằm đó, em không về.
Sông xa, bến khuất, bàn chân mỏi,
đi mãi mà sao chẳng đến quê?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Chẳng đến quê