30/07/2021 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự
和高啟詠岳武穆事

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/07/2016 10:56

 

Nguyên tác

片片孤雲陣陣風,
壯心千古淚英雄。
一和天不生佳士,
百戰人誰弔故宮。
報宋至今身跨馬,
讎金何日手離弓。
從來飲恨多忠孝,
盡在蒼蒼可問中。

Phiên âm

Phiến phiến cô vân trận trận phong,
Tráng tâm thiên cổ lệ anh hùng.
Nhất hoà thiên bất sinh giai sĩ,
Bách chiến nhân thuỳ điếu cố cung.
Báo Tống chí kim thân khoá mã,
Thù Kim hà nhật thủ ly cung.
Tòng lai ẩm hận đa trung hiếu,
Tận tại thương thương khả vấn trung.

Dịch nghĩa

Từng đợt mây lẻ, từng trận gió bay
Lòng tráng sĩ muôn đời khóc kẻ anh hùng
Một chữ “hoà” trời chẳng sinh ra người giai sĩ
Trăm trận đánh ai người thăm viếng nơi cung cũ
Báo đáp nhà Tống đến nay mình còn cưỡi ngựa
Thù ghét rợ Kim tay không rời cây cung
Trước nay nhiều bậc trung hiếu thường nuốt hận
Tất cả chỉ có thể hỏi trời xanh kia thôi

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Mây bay từng đám, gió từng cơn,
Thiên cổ anh hùng, giọt lệ tuôn.
Hoà ấy, trời xui giai sĩ thiếu,
Chiến kia, người để cố cung buồn.
Còn đền ơn Tống không rời ngựa,
Chưa trả thù Kim chẳng bỏ cung.
Trung hiếu xưa nay từng nuốt hận,
Trời xanh có thấu nỗi này không?
Nhạc Vũ Mục tức Nhạc Phi, một tướng trung thành của nhà Tống đã chặn được quân xâm lược Kim nhưng bị gian thần Tần Cối chủ hoà và hãm hại. Sau đó Tống bị Kim lấy mất nước. Cao Khải chưa rõ là ai quan hệ với tác giả Vũ Phạm Khải ra sao.

Nguồn: Vũ Phạm Khải, danh nhân văn hoá văn thân yêu nước chủ chiến thế kỷ XIX (Trung tâm UNESCO tư liệu lịch sử văn hoá Việt Nam), NXB Văn hoá thông tin, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Hoạ Cao Khải vịnh Nhạc Vũ Mục sự