20/06/2021 08:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Mạnh Hạo Nhiên đồ
題孟浩然圖

Tác giả: Cừu Viễn - 仇遠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 09:09

 

Nguyên tác

風吹衿帽不知寒,
款段奚奴凍亦頑。
縮項鯿魚無可釣,
歸鞭遥指鹿門山。

Phiên âm

Phong xuy câm mạo bất tri hàn,
Khoản đoạn[1] Hề[2] nô đống diệc ngoan.
Súc hạng biên ngư[3] vô khả điếu,
Quy tiên diêu chỉ Lộc Môn[4] san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mũ khăn gió thổi chẳng lạnh lùng,
Lừa chậm Hề nô cóng lại ngông.
Tương Dương không thể câu súc hạng,
Quay roi xa chỉ hướng Lộc Môn.
[1] Cho lừa ngựa đi chậm.
[2] Một dân tộc ở phía tây nam trung nguyên. Hề nô cũng được gọi là Côn Lôn nô, tiếng gọi miệt thị người Hề, hoặc dùng để chỉ chung nô bộc.
[3] Một loại cá giống cá rô nhưng nhiều mỡ béo thường có ở sông Hán thuỷ, Tương Dương, còn được gọi là “súc đầu biên” 縮頭鯿, “súc cảnh biên” 縮頸鯿.
[4] Ở đông nam thành Tương Dương, tây bắc tỉnh Hồ Bắc, nơi những người nổi danh như Lục Quy Mông, Mạnh Hạo Nhiên ẩn cư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cừu Viễn » Đề Mạnh Hạo Nhiên đồ