05/07/2022 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Hán cung
詠史詩-漢宮

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 11:07

 

Nguyên tác

明妃遠嫁泣西風,
玉箸雙垂出漢宮。
何事將軍封萬戶,
卻教紅粉為和戎。

Phiên âm

Minh Phi viễn giá khấp tây phong,
Ngọc trợ song thuỳ xuất Hán cung.
Hà sự tướng quân phong vạn hộ,
Khước giao hồng phấn vị hoà nhung.

Dịch nghĩa

Minh Phi bị gả đi xa, khóc lóc trước gió tây,
Đôi đũa ngọc rủ trên áo dời hoàng cung nhà Hán.
Tại sao, có võ tướng hưởng lộc hàng vạn nóc nhà,
Nay giao cho giới phấn hồng đi cầu hoà là thế nào?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gả phương xa Minh Phi khóc lóc
Xuất Hán cung đũa ngọc đeo theo
Võ quan vạn hộ hưởng nhiều
Nỡ cho má phần phải yêu quân thù

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Hán cung