22/04/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình oán

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2015 21:17

 

Vườn xuân ta tới ngó trời xa
Thiếu phụ lầu cao bỗng thấy ta
Âu yếm nâng tay... ta chạy đến
Vai chồng tay ngọc miệng cười hoa
Nguồn: Tinh hoa (thơ), BÍch Khê, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Tình oán