28/05/2022 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Thái Tổ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 28/01/2012 20:26

 

Lý Công Uẩn, người Bắc Ninh
Võ văn trí sáng, sách kinh lòng thờ
Ông làm quan ở Hoa Lư
Chức Chỉ huy sứ, quân cơ rộng quyền
Long Đĩnh, bạo chúa hôn quân
Triều thần bất mãn, quốc dân bất bằng
Gặp khi Long Đĩnh vừa băng
950.   Ông lên ngôi báu, giữ ràng triều cương
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Lý Thái Tổ