23/10/2021 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan cốc kỳ 4
蘭谷其四

Tác giả: Vũ Thế Trung - 武世忠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2008 22:40

 

Nguyên tác

風傳花氣遶浮溪,
矮矮遮香野老籬。
春滿山雲初過雨,
一爐柏子讀騷詞。

Phiên âm

Phong truyền hoa khí nhiễu phù khê,
Oải oải già hương dã lão ly.
Xuân mãn sơn vân sơ quá vũ,
Nhất lô bách tử độc Tao tỳ (từ).

Dịch nghĩa

Gió đưa mùi hoa phảng phất quanh khe cạn,
Hương thơm bay là là phủ lên bờ dậu của ông già đồng quê.
Xuân đầy mây núi, mưa vừa tạnh,
Đốt một lò quả thông, đọc khúc Ly tao.

Bản dịch của Song Tuyết

Gió qua khe cạn đưa hương,
Quẩn quanh phủ xuống dậu vườn lão nông.
Ngâm nga bên bếp lò thông,
Mây xuân đầy núi, trời trong mưa ngừng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thế Trung » Lan cốc kỳ 4