28/11/2022 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2008 23:48

 

Nguyên tác

南北路何長,
中間萬弋張。
不知煙霧裡,
幾隻到衡陽。

Phiên âm

Nam bắc lộ hà trường,
Trung gian vạn dặc trương.
Bất tri yên vụ lý,
Kỷ chích đáo Hành Dương!

Dịch nghĩa

Đường nam bắc dài bao nhiêu,
Trên đó hàng vạn mũi tên giương sẵn.
Không biết trong khói và sương mù,
Mấy con tới được Hành Dương!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nam bắc xa ngàn dặm,
Giữa đường vạn mũi giương.
Trong làn mây khói phủ,
Mấy tới được Hành Dương!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Nhạn