30/11/2022 15:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây các dạ
西閣夜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 15:11

 

Nguyên tác

恍惚寒山暮,
逶迤白霧昏。
山虛風落石,
樓靜月侵門。
擊柝可憐子,
無衣何處村。
時危關百慮,
盜賊爾猶存。

Phiên âm

Hoảng hốt hàn sơn mộ,
Uy di bạch vụ hôn.
Sơn hư phong lạc thạch,
Lâu tĩnh nguyệt xâm môn.
Kích thác khả lân tử,
Vô y hà xứ thôn.
Thì nguy quan bách lự,
Đạo tặc nhĩ do tồn.

Dịch nghĩa

Buổi tối núi lạnh chập chờn,
Ban chiều mây trắng lởn vởn.
Núi rỗng gió thổi lăn đá,
Lầu vắng lặng trăng kề cửa.
Đánh kẻng đáng thương cho hắn,
Không có áo, không biết ở thôn nào.
Cơn nguy, lúc trăm lo,
Đạo tặc mi còn đó.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chiều mây trắng lởn vởn,
Núi lạnh tối chập chờn.
Lầu yên, trăng kề cửa,
Núi trống gió lăn hòn.
Làng nào, không manh áo,
Mõ gõ, thật đáng buồn.
Trăm lo lúc cấp rấp,
Giặc cướp, mi hãy còn.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tây các dạ