24/10/2021 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Trang Tử
讀莊子

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 17:33

 

Nguyên tác

莊生齊物同歸一,
我道同中有不同。
遂性逍遙雖一致,
鸞鳳終校勝蛇蟲。

Phiên âm

Trang Sinh tề vật đồng quy nhất,
Ngã đạo đồng trung hữu bất đồng.
Toại tính tiêu dao tuy nhất trí,
Loan phụng chung giao thắng xà trùng.

Dịch nghĩa

Trang Sinh cho rằng mọi vật đều trở về cùng một thể,
Tôi cho rằng trong cái đồng nhất thể có cái không đồng.
Tôi đồng ý lối sống tiêu dao,
Nhưng xét cho cùng thì loan phượng vẫn cao xa hơn rắn rết.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo Trang Sinh muôn loài một thể
Tôi cho trong một thể không cùng
Tuy tiêu dao tôi tán đồng
Nhưng loan rút cuộc vẫn hơn loài xà
Trang Tử, hay Trang Sinh, tức Trang Chu (360-280 TCN), người thời Chiến Quốc. Ông phát huy đạo học của Lão Tử, chủ trương "vô vi", sống phóng nhiệm theo tự nhiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Độc Trang Tử