05/06/2023 05:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu (1)
Любовь (1)

Tác giả: Yuliya Drunina - Юлия Друнина

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2018 08:03

 

Nguyên tác

Опять лежишь в ночи, глаза открыв,
И старый спор сама с собой ведешь.
Ты говоришь:
– Не так уж он красив! –
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!

Все не идет к тебе проклятый сон,
Все думаешь, где истина, где ложь...
Ты говоришь:
– Не так уж он умен! –
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!

Тогда в тебе рождается испуг,
Все падает, все рушится вокруг.
И говоришь ты сердцу:
– Пропадешь!–
А сердце отвечает:
– Ну и что ж!

Bản dịch của Quán Vi Miên

Lại một đêm nằm, mắt mở to, không ngủ
Và bạn lại tự mình tranh luận với mình
Bạn bảo không phải vậy, anh ấy đẹp
Còn trái tim thì nói: “Vậy thì sao?”

Tất cả rối tinh, giấc ngủ thật đáng ghét
Nghĩ xem nào, đâu đúng đâu sai
Bạn cho, không phải vậy, anh là người hiểu biết
Trái tim thì lại nói: “Thế thì sao?”

Và khi đó bạn nảy sinh nỗi sợ
Tất cả đổ nhào, sụp xuống xung quanh
Và bạn nói với trái tim: “Mất hết”
Còn trái tim thì nói: “Biết làm sao!?”
Nguồn: Văn học nước ngoài (số 5-2012), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yuliya Drunina » Tình yêu (1)