05/12/2021 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữu Tín
庾信

Tác giả: Tôn Nguyên Yến - 孫元晏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 13:49

 

Nguyên tác

苦心詞賦向誰談,
淪落周朝志豈甘。
可惜多才庾開府,
一生恫悵憶江南。

Phiên âm

Khổ tâm từ phú hướng thuỳ đàm?
Luân lạc Chu triều chí khởi cam?
Khả tích đa tài Dữu khai phủ,
Nhất sinh đỗng trướng ức Giang Nam.

Dịch nghĩa

Những thổ lộ tâm tư đau khổ ông viết cho ai đó?
Ông có đành lòng lưu lạc rồi làm quan cho nhà Chu không?
Đáng thương cho Dữu khai phủ nhiều tài,
Cả đời lúc nào cũng buồn bã nhớ về đất Giang Nam.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thơ khổ tâm làm cho ai đó?
Quan nhà Chu ông có đành cam?
Dữu khai phủ đáng thương tâm
Cả đời buồn bã Giang Nam nhớ hoài
Dữu Tín (513-581) người thời Nam Bắc triều. Ông làm quan cho nhà Lương ở Nam triều, phụng mệnh đi sứ Tây Nguỵ ở Bắc triều thì bị giữ lại và phong cho quan tước. Tới nhà Bắc Chu, ông được phong tới phiêu kỵ tướng quân, khai phủ như tam ti, nên người thời đó còn gọi ông là Dữu khai phủ. Ông làm nhiều văn thơ, bộc lộ lòng thương nhớ quê hương miền nam của ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Nguyên Yến » Dữu Tín