24/01/2021 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái viên
菜園

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:54

 

Nguyên tác

一年今又一年過,
貧病安知有歲華。
佐酒兒常供鳳豆,
望春客有贈龍茶。
千山明暗疑無狀,
獨鶴縱橫未有家。
只有小園蔥芥秀,
不勞灌溉自婆娑。

Phiên âm

Nhất niên kim hựu nhất niên quá,
Bần bệnh an tri hữu tuế hoa.
Tá tửu nhi thường cung phụng đậu[1],
Vọng xuân khách hữu tặng long trà[2].
Thiên sơn minh ám nghi vô trạng,
Độc hạc tung hoành vị hữu gia.
Chỉ hữu tiểu viên thông giới tú,
Bất lao quán khái tự bà sa.

Dịch nghĩa

Một năm đến lại một năm qua
Đã nghèo lại ốm còn biết ngày tháng là gì
Giúp cho hứng rượu con thường dâng món đậu phụng
Mừng xuân đến khách lại tặng thứ chè long
Ngàn trái núi mờ tỏ tưởng như kém tươi đẹp
Một con hạc bay lương dọc ngang chưa biết đâu là nhà
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt
Không cần vun tưới khó nhọc nó vẫn rườm rà

Bản dịch của Lê Tư Thục, Đỗ Ngọc Toại

Một năm rồi lại một năm qua,
Nghèo ốm dường quên cả tuế hoa.
Tiếp nhắm, con thường dâng đậu phụng,
Mừng xuân, khách lại tặng Long trà[3].
Ngàn non mờ tỏ không còn vẻ,
Chiếc hạc bơ vơ chửa thấy nhà.
Chỉ có mảnh vườn hành cải tốt,
Chẳng cần vun tưới vẫn rườm rà.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

[1] Tức món lạc rang thường hay được ăn kèm khi uống rượu.
[2] Chè làm ở Long Tỉnh bên Trung Quốc, thường gọi là chè ô long.
[3] Long tỉnh: thứ chè ngon của Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thái viên