28/11/2022 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng bảy

Tác giả: Trần Đức Phổ - Trần Văn Thư

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 04/07/2019 23:59

 

Tháng bảy nằm nghe những giọt mưa
Mưa từ cổ tích rất xa xưa
Mưa xuyên qua cả hai miền nhớ
Mưa thấm trong lòng đủ lạnh chưa?

Tháng bảy buồn nghe chuyện Trương lang[1]
Mỵ nương sao nỡ phụ tình chàng?
Còn đâu tiếng sáo mê tơi nữa
Đáy nước người chôn phận bẽ bang

Tháng bảy sông Ngân quạ bắt cầu
Mà bầy Ô Thước chẳng về đâu!
Chàng Ngưu ả Chức bao giờ gặp?
Có lẽ thề xưa hết nhiệm mầu!

Tháng bảy đìu hiu buổi hạ tàn
Cô hồn ngự trị cõi trần gian
Lạc loài trong chốn trầm luân mãi
Bát cháo lá đa đẫm lệ tràn…

Tháng bảy của em, tháng bảy tôi
Lời yêu lời ghét cũng xa vời
Tôi về gom hết ba trăng lại
Chép nốt vào thơ những ngậm ngùi!
14-7-2017

[1] Tức Trương Chi trong truyện Trương Chi - Mỵ Nương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đức Phổ » Tháng bảy