08/12/2021 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới


Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 13/01/2013 11:28

 

Nguyên tác

蕭蕭十日雨,
穩送祝融歸。
燕子經年夢,
梧桐昨暮非。
一涼恩到骨,
四壁事多違。
袞袞繁華地,
西風吹客衣。

Phiên âm

Tiêu tiêu thập nhật vũ,
Ổn tống Chúc Dung[1] quy.
Yến tử kinh niên mộng[2],
Ngô đồng[3] tạc mô phi.
Nhất lương ân đáo cốt,
Tứ bích sự đa vi.
Cổn cổn phồn hoa địa,
Tây phong[4] xuy khách y.

Dịch nghĩa

Rả rích mưa mười ngày liền
Êm ả lúc tiễn Chúc Dung về
Giấc mơ hằng năm của chim én
Cây ngô đồng chiều hôm qua đã khác
Trời đang nóng được mát ơn thấu xương
Mọi việc bốn bề đều thay đổi
Đất phồn hoa tấp nập
Gió tây thổi vào áo khách

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mười ngày mưa rả rích
Tiễn Chúc Dung dừng ngay
Chim én nằm thường mộng
Ngô đồng qua khác nay
Tận xương ơn được mát
Bốn mặt việc nhiều sai
Tấp nập nơi phồn thịnh
Gió tây áo khách bay
Bài này tuyển từ Trần Dữ Nghĩa tập quyển 4. Bài thơ này tả mưa cuối hạ sang thu, thứ vui thích của mọi người: qua mùa hè nóng bức, nay được hưởng sự mát của khí thu đã chớm sang, nên mới có câu “Nhất lương ân đáo cốt” song cũng là tín hiệu khi thu sang, cây cối đang xanh tươi sẽ bắt đầu úa vàng khô héo, dễ gây cho mọi người: một chút buồn. Câu cuối “Tây phong xuy khách y” lại rất có quan hệ với cảnh huống lúc bấy giờ của tác giả. Theo Giản Trai tiên sinh miên phả của Hồ Trĩ, tác giả làm bài này vào năm thứ tám Chính Hoà đời Huy Tông, lúc bấy giờ đã bị cách chức giáo thụ phủ Khai Đức ở rảnh ở Kinh sư, đợi chờ xắp xếp mới, nên mang thao một chút tâm tình bị mất mát.

[1] Thần của mùa hè.
[2] Thu sang, chim én hằng năm bay về phương Nam để tránh rét.
[3] Thu sang cây ngô đồng bắt đầu lá úa.
[4] Gió tây, gió mùa thu, thu sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Vũ