21/05/2024 00:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đông Triều Hoa Nham
題東潮華巖

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 08:21

 

Nguyên tác

插天翠色玉芙蓉,
勝景千年海郡雄。
竹影華陰青障寺,
神刓鬼刻白雲宮。
北回萬劫排霜戟,
南把春江湧玉虹。
日暮杖藜高望處,
山川秀氣滿胸中。

Phiên âm

Sáp thiên thuý sắc ngọc phù dung,
Thắng cảnh thiên niên hải quận hùng.
Trúc ảnh hoa âm thanh chướng tự,
Thần ngoan quỷ khắc bạch vân cung.
Bắc hồi Vạn Kiếp bài sương kích,
Nam bả Xuân Giang dũng ngọc hồng.
Nhật mộ trượng lê cao vọng xứ,
Sơn xuyên tú khí mãn hung trung.

Dịch nghĩa

Màn thuý chọc trời đoá hoa sen ngọc,
Thắng cảnh ngàn năm là một hùng trấn ở ven biển.
Ngôi chùa tựa bức bình phong xanh lẫn bóng hoa trúc,
Toà điện mây trắng đầy nét chạm quỷ thần.
Ngoảnh về phương bắc: Vạn kiếp bày như ngọn kích dưới sương,
Nhìn về phương nam: Xuân Giang tung sóng như cầu vồng ngọc.
Chiều chiều chống gậy lên ngắm cảnh,
Tinh hoa sông núi tràn đầy lồng ngực.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chọc trời màn thuý đoá phù dung,
Ven biển ngàn năm cảnh trấn hùng.
Chùa tựa bình phong hoa trúc lẫn,
Quỹ thần mây trắng chạm lầu cung.
Bắc sương Vạn Kiếp bày đầu kích,
Nam sóng Xuân Giang tựa cầu vồng.
Chống gậy chiều chiều lên ngắm cảnh,
Tràn đầy tú khí khắp non sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Đề Đông Triều Hoa Nham