10/03/2021 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu đến

Tác giả: Phan Duy Đồng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 08:22

 

Ếch sống bằng mùa thu
Đừng chê ếch đáy giếng
Thoáng nghe ếch lên tiếng
Trời đổ mưa tối mù

Ếch nằm sâu đáy giếng
Mới thấy hết mùa thu
Xanh ngăn ngắt ống lù

Từ vòm sâu đáy giếng
Ếch lên với ruộng đồng
Nghe đằng sau tiếng ếch
Lúa uốn cong cầu vồng
Nguồn: Một mái nhà chung, Định Hải, Phan Duy Đồng, Trần Mạnh Hảo, NXB Kim Đồng, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Duy Đồng » Mùa thu đến