13/08/2022 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:48

 

Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa
Anh về hoa đã được ba trăm nhành
Một nhành đã chín búp xanh
Bán ba đồng một để dành có nơi
Bây giờ đến lúc thảnh thơi
Cậy anh tính thử vốn lời bao nhiêu
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ra đi, em lập kiểng trồng hoa