17/07/2024 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăng Long hoài cổ

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 28/10/2010 19:09

 

Chạm ngấn tầng mây một ngọn cờ,
Kinh thành ngày trước, tỉnh bây giờ.
Tượng đồng Trấn Vũ hơi còn ngát,
Bia đá Hoa Văn nét chửa mờ.
Bảo tháp lơ thơ chùm cỏ mới,
Duềnh Tô lai láng bóng trăng xưa.
Gặp ai cố lão ra đây hỏi:
Chốn cũ phồn hoa đã phải chưa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Thăng Long hoài cổ