22/10/2021 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung
舟中

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 00:52

 

Nguyên tác

風餐江柳下,
雨臥驛樓邊。
結纜排魚網,
連檣並米船。
今朝雲細薄,
昨夜月清圓。
飄泊南庭老,
只應學水仙。

Phiên âm

Phong xan giang liễu hạ,
Vũ ngoạ dịch lâu biên.
Kết lãm bài ngư võng,
Liên tường tịnh mễ thuyền.
Kim triêu vân tế bạc,
Tạc dạ nguyệt thanh viên.
Phiêu bạc nam đình lão,
Kỳ ưng học thuỷ tiên.

Dịch nghĩa

Khi có gió thì ăn dưới bóng cây liễu bờ sông,
Khi có mưa thì nằm bên lầu quán dịch.
Cột dây neo thuyền rồi giăng lưới cá,
Buồm liền nhau của các thuyền chở thóc.
Mây sáng nay mỏng dính,
Trăng đêm qua trong và tròn.
Ông già phương nam này lênh đênh mãi,
Chỉ mong học nơi thần sông.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ăn bên sông, gió liễu,
Mưa bên quán nằm kềnh.
Thả neo dăng lưới cá,
Buồm cao thóc đầy mành.
Đêm qua trăng tròn vạnh,
Sáng nay mây mỏng tanh.
Những mong học Hà Bá,
Cụ Nam mãi lênh đênh.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chu trung