17/10/2021 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những ngọn lửa cọ mình

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/06/2009 06:42

 

Những ngọn lửa cọ mình trong thân xác than củi sắp biến thành tro
chúng huênh hoang
và mang linh hồn trốn mất
khi nhìn đống tro tàn tồn tại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Những ngọn lửa cọ mình