23/06/2021 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận cổ
論古

Tác giả: Diệp Thư Lộ - 葉舒璐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:19

 

Nguyên tác

鼎足中原勢未分,
英雄魄力自超群。
阿瞞眼底空餘子,
只重孫郎與使君。

Phiên âm

Đỉnh túc trung nguyên thế vị phân,
Anh hùng phách lực tự siêu quần.
A Man[1] nhãn để không dư tử,
Chỉ trọng Tôn lang[2] dữ sứ quân[3].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thế ba chân vạc định chưa xong,
Tử sinh tranh thắng xuất anh hùng.
Trong mắt A Man không người giỏi,
Chỉ nể chàng Tôn với sứ quân.
[1] Tào Tháo.
[2] Tôn Quyền.
[3] Chỉ Lưu Bị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diệp Thư Lộ » Luận cổ