09/08/2022 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nữ đồng xa 2
有女同車 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 18:23

 

Nguyên tác

有女同行,
顏如舜英。
將翱將翔,
佩玉將將。
彼美孟姜,
德音不忘。

Phiên âm

Hữu nữ đồng hành
Nhan như thuấn ương (anh)
Tương ngao tương tường
Bội ngọc thương thương
Bỉ mỹ Mạnh Khương
Đức âm bất vong.

Dịch nghĩa

Có người con gái đi chung với mình,
Dung nhan đẹp đẽ như hoa cây thuấn.
Sắp sửa đi ngao du,
(Thì nàng đeo xâu ngọc) tiếng ngọc khua nhau nghe xoang xoảng.
Nàng Mạnh Khương đẹp đẽ kia
Lời đức hạnh của nàng, mình không thể nào quên được.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Có cô con gái cùng đi,
Như hoa cây thuấn, khác gì dung quang.
Ngao du rảo bước dịu dàng,
Ngọc khua xoang xoảng nhẹ nhàng nghe kêu.
Mạnh Khương đẹp đẽ xiết bao!
Lời nàng đức hạnh, ta nào lại quên.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

anh: bông hoa.
thương thương: tiếng ngọc khua nhau khi bước đi nghe thương thương.
đức âm bất vong: lời nói của nàng rất có đức hạnh, không thể quên được, nói nàng là người hiền tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hữu nữ đồng xa 2