24/01/2022 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạn thuật bài 3 (Mống tự nhiên)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 18:15

 

Có mống tự nhiên lại có cây,
Sự làm vướng vất ắt còn chầy.
Thuỷ chung mỗ vật đều nhờ chúa,
Ðộng tĩnh nào ai chẳng bởi thầy.
Hỉ nộ cương như tuy đã có,
Nghĩa nhân lễ trí mựa cho khuây.
Hay văn hay võ thì dùng đến,
Chẳng đã khôn nghe khéo đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Mạn thuật bài 3 (Mống tự nhiên)