14/04/2021 08:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ chí sở cư kỳ 2
夜至所居其二

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 20:47

 

Nguyên tác

素馨花發暗香飄,
一朵斜簪近翠翹。
寶馬未來新月上,
綠楊影裡倚紅橋。

Phiên âm

Tố hinh hoa phát ám hương phiêu,
Nhất đoá tà trâm cận thuý kiều.
Bảo mã vị lai tân nguyệt thượng,
Lục dương ảnh lý ỷ Hồng Kiều.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Tố hinh hương thoảng mới khoe màu
Chênh chếch bông trâm sát mái đầu
Tiếng nhạc còn xa giăng mới nhố
Thẩn thơ bóng liễu tựa thành cầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Dạ chí sở cư kỳ 2