14/08/2020 22:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên trì dục nguyệt

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 23:01

 

Bóng thỏ xưa nay rọi sáng loà,
Ao sen khéo rửa mặt Hằng Nga.
Rong xanh lớp cũ bầy ngư dước
Nắng bạc còn dung chỗ nguyệt ma.
Phẩm vật hữu tình nơi cấm địa,
Thanh Liên chuông giục xã Ba La.
Ngàn thu để dấu trong non nước,
Đẹp mặt anh hùng lúc lại qua.
Trăng tắm hồ sen. Bài này vịnh cảnh ao sen ở xã Ba La (Tư Nghĩa), ao không lớn chỉ chừng vài mẫu nhưng hình thể rất đẹp, đẹp nhất là những đêm trăng gặp mùa sen nở.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Liên trì dục nguyệt