28/11/2021 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt
嶺上逢久別者又別

Tác giả: Quyền Đức Dư - 權德輿

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 08:36

 

Nguyên tác

十年曾一別,
征路此相逢。
馬首向何處,
夕陽千萬峰。

Phiên âm

Thập niên tằng nhất biệt,
Chinh lộ thử tương phùng.
Mã thủ hướng hà xứ,
Tịch dương thiên vạn phong.

Dịch nghĩa

Giã biệt nhau lần ấy rồi mười năm xa cách
Gặp lại nhau trên đường hành quân
Rồi, không biết ngựa quay đầu hướng nào
Nắng chiều tàn còn vương trên muôn ngọn núi

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Mười năm ròng cách biệt
Gặp lại đường hành quân
Biết ngả nào quay ngựa
Nghìn núi hoe nắng tàn
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quyền Đức Dư » Lĩnh thượng phùng cửu biệt giả hựu biệt