23/05/2024 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hướng Nghĩa từ
向義祠

Tác giả: Nguyễn Quốc Hiệu - 阮國傚

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 07:50

 

Nguyên tác

世說黎初一水邊,
清民船至墾荒田。
耕農勤苦為生計,
戈劍征誅保父傳。
古冢顧觀涼樹下,
人家惟見數行連。
抗明事業存香火,
石象朝來歲月堅。

Phiên âm

Thế thuyết Lê sơ nhất thuỷ biên,
Thanh dân thuyền chí khẩn hoang điền.
Canh nông cần khổ vi sinh kế,
Qua kiếm chinh tru bảo phụ truyền.
Cổ trủng cố quan lương thụ hạ,
Nhân gia duy kiến sổ hàng liên.
Kháng Minh sự nghiệp tồn hương hoả,
Thạch tượng triều lai tuế nguyệt kiên.

Dịch nghĩa

Tương truyền từ thời Lê sơ tại nơi bãi sông này,
Dân từ đất Thanh theo đường sông tới khẩn hoang.
Vì kế sống họ cấy cày siêng năng vất vả,
Rồi tham gia đánh dẹp giặc cướp để giữ gìn cơ nghiệp của ông cha.
Ngoảnh lại dưới bóng râm của cây cối là những ngôi mộ cổ,
Xóm làng thì thấy có vài dãy nhà ở xúm vào nhau.
Việc chống Minh nay còn khói hương thờ tự,
Nơi này có voi đá chầu lại trải qua bao năm tháng nắng mưa vẫn còn trơ đó.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Lê sơ tại bãi sông này
Dân Thanh di trú tới đây dựng làng
Cấy cày vỡ vạc chốn hoang
Đao gươm quyết chống giặc Minh ngông cuồng
Ngoảnh trông mộ cổ thê lương
Nhà thôn vài dãy chán chường vẹo xiêu
Nhớ ơn tiên tổ bao nhiêu
Nắng mưa năm tháng voi chầu còn đây
Bài thơ được chép trong sách Chư gia đề vịnh vựng tuyển của Bùi Đức Hãn ở thôn Yên Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đền Hướng Nghĩa thờ vua Lê ở bên trong đê, gần đền Lãnh Giang thuộc thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đền có hiệu là Cố Lê linh từ, thờ vua Lê và các tổ làng An Lạc. Trong đền hiện có tượng vua Lê Thái Tông ở hậu cung, ngoài sân có 2 voi đá, 2 ngựa đá chầu to như voi ngựa thật. Truyền thuyết những hiện vật này đều do dân Thanh Hoá đem ra tiến cúng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quốc Hiệu » Hướng Nghĩa từ