28/11/2022 21:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa biết nói

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 09:36

 

Quốc sắc xem bằng ngọc mới đông,
Hay cười hay thốt[1] khá dường bông[2].
Nhiều phen hỏi nguyệt đeo hơi quế,
Mấy phút chào xuân kém nhụy hồng,
Một thức thơm tho lầu gác phượng,
Mười phần tươi tốt mặt tai rồng[3].
Bên thành cách ngỡ lòng chưa phỉ,
Bao mượn Huyền Đô[4] đắp đỉnh Bồng[5].

Hoa ở đây chỉ Dương Quí Phi. Đường Minh Hoàng cùng Dương Quí Phi ra hồ sen dự yến thưởng hoa. Minh Hoàng trỏ vào Quí Phi và bảo tả hữu rằng: “Những hoa ấy sánh thế nào được với đóa hoa biết nói này”.
[1] Nói.
[2] Tựa như hoa.
[3] Vua.
[4] Ở trên Đại La Thiên, có ba cung điện: Thượng cung, trung cung và hạ cung.
[5] Tức núi Bồng Lai. Huyền Đô và Bồng Lai đều là chỗ ở của tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Hoa biết nói