09/12/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạnh Môn hành
孟門行

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 23:45

 

Nguyên tác

黃雀銜黃花,
翩翩傍檐隙。
本擬報君恩,
如何反彈射。
金罍美酒滿座春,
平原愛才多眾賓。
滿堂盡是忠義士,
何意得有讒諛人。
諛言反覆那可道,
能令君心不自保。
北園新栽桃李枝,
根株未固何轉移?
成陰結子君自取,
若問旁人那得知?

Phiên âm

Hoàng tước hàm hoàng hoa,
Phiên phiên bàng thiềm khích.
Bản nghĩ báo quân ân,
Như hà phản đạn xạ.
Kim lôi mỹ tửu mãn toạ xuân,
Bình nguyên ái tài đa chúng tân.
Mãn đường tận thị trung nghĩa sĩ,
Hà ý đắc hữu sàm du nhân.
Du ngôn phản phúc na khả đạo,
Năng lệnh quân tâm bất tự bảo.
Bắc viên tân tài đào lý chi,
Căn châu vị cố hà chuyển di?
Thành âm kết tử quân tự thủ,
Nhược vấn bàng nhân na đắc tri?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Sẻ vàng ngậm hoa vàng
Bên thềm liệng tản mạn
Vốn muốn đền ơn vua
Làm sao chống tên đạn
Chén vàng rượu  ngon đầy nhà xuân
Bình Nguyên chuông tài khách quây quần
Chật toà toàn là người trung nghĩa
Hay đâu còn có loại nịnh thần
Lời dèm nói đi rồi nói lại
Dễ khiến lòng ai lẫn phải trái
Vườn bắc mới trồng cây mận đào
Gốc rễ chưa chắc đừng bới đào
Cây tốt ra quả anh tự hái
Hỏi người chung quanh biết được sao
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Mạnh Môn hành