29/01/2023 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thao giang quận xá
洮江郡舍

Tác giả: Nguyễn Phi Khanh - 阮飛卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 16:28

 

Nguyên tác

東風送暖逗晴軒,
堆綠穠紅甲乙蘩。
山鳥數聲啼觸處,
夢回疑是蕊村園。

Phiên âm

Đông phong tống noãn đậu tình hiên,
Đôi lục nùng hồng giáp ất phiền.
Sơn điểu sổ thanh đề xúc xứ,
Mộng hồi nghi thị Nhị thôn viên.

Dịch nghĩa

Gió xuân đưa hơi ấm vào hiên sáng,
Khắp đó đây lá xanh hoa đỏ tốt tươi.
Vài tiếng chim rừng khắc khoải từ đâu vọng tới,
Chiêm bao bừng tỉnh, ngỡ là vườn xóm Nhị Khê.

Bản dịch của Hoàng Khôi

Gió xuân ấm áp đứng bên hiên
Hoa lá xanh hồng điểm sắc chen
Vài tiếng chim kêu từ núi lại
Mơ màng về tới Nhị thôn viên
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phi Khanh » Thao giang quận xá