26/10/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/02/2015 02:07

 

Tiếc xuân, muốn níu hoa xuân lại
Vũ trụ xoay vần, cứ việc đi
Mây nước chim hoa cùng hợp tấu
Bên chùa, tiếng mõ điểm vô vi.

Xuân đi, xuân đến còn bao nữa
Lưng vốn thời gian được mấy thì?
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Cảm xuân