29/05/2024 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật Bản đao ca
日本刀歌

Tác giả: Đường Thuận Chi - 唐順之

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2019 21:55

 

Nguyên tác

有客贈我日本刀,
魚須作靶青絲綆。
重重碧海浮渡來,
身上龍文雜藻荇。
悵然提刀起四顧,
白日高高天冏冏。
毛髮凜冽生雞皮,
坐失炎蒸日方永。
聞道倭夷初鑄成,
幾歲埋藏擲深井。
日淘月煉火氣盡,
一片凝冰鬥清冷。
持此月中斫桂樹,
顧兔應知避光景。
倭夷塗刀用人血,
至今斑點誰能整。
精靈長與刀相隨,
清宵恍見夷鬼影。
邇來韃靼頗驕黠,
昨夜三關又聞警。
誰能將此向龍沙,
奔騰一斬單于頸。
古來神物用有時,
且向囊中試韜穎。

Phiên âm

Hữu khách tặng ngã Nhật Bản đao,
Ngư tu tác bá thanh ty cảnh.
Trùng trùng bích hải phù độ lai,
Thân thượng long văn tạp tảo hạnh.
Trướng nhiên đề đao khởi tứ cố,
Bạch nhật cao cao thiên quýnh quýnh.
Mao phát lẫm liệt sinh kê bì,
Toạ thất viêm chưng nhật phương vĩnh.
Văn đạo Oa Di[1] sơ chú thành,
Kỷ tuế mai tàng trịch thâm tỉnh.
Nhật đào nguyệt luyện hoả khí tận,
Nhất phiến ngưng băng đấu thanh lãnh.
Trì thử nguyệt trung chước quế thụ,
Cố thố[2] ưng tri tỵ quang cảnh.
Oa Di đồ đao dụng nhân huyết,
Chí kim ban điểm thuỳ năng chỉnh?
Tinh linh trường dữ đao tương tuỳ,
Thanh tiêu hoảng hiện Di quỷ ảnh.
Nhĩ lai Thát Đát phả kiêu hiệt,
Tạc dạ tam quan[3] hựu văn cảnh.
Thuỳ năng tương thử hướng Long Sa,
Bôn đằng nhất trảm Thiền Vu cảnh.
Cổ lai thần vật dụng hữu thời,
Thả hướng nang trung thí thao dĩnh[4].

Dịch nghĩa

Khách tặng ta thanh kiếm Nhật
Bao làm bằng râu cá, giây đeo bằng tơ xanh
Vượt qua muôn trùng biển biếc
Hoa văn rồng trên bao vương rong rêu biển
Buồn bã cầm kiếm lên nhìn ra xung quanh
Mặt trời trên cao hắt ra tia lấp lánh
Thấy rợn rêu râu tóc, nổi da gà
Ngồi mất hẳn nóng bức của mặt trời hừng hực
Nghe nói khi người Oa bắt đầu đúc kiếm
Ném xuống đáy giếng mấy năm
Mặt trời tôi mặt trăng luyện kết hoả khí
Chỉ còn lại một khối băng đọ cùng sự trong lạnh
Cầm thanh kiếm này lên mặt trăng chém cây quế
Thỏ biết thì tránh ngay quang cảnh này
Người Oa tôi kiếm bằng máu người
Đến nay còn lấm tấm ai là người làm mất?
Tinh linh theo mãi cùng thanh kiếm
Đêm thanh vắng thấy chập chờn bóng ma hiện lên
Gần đây bọn Thát Đát hơi kiêu hoạnh
Đêm trước ngoài tam quan lại nghe tin báo về
Ai là người cầm thanh kiếm này đến Long Sa
Rong ruổi chém cổ Thiền Vu
Thần vật xưa nay dùng có thời
Hãy vào túi mà thử sắc nhọn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Khách tặng ta thanh đao Nhật lạ
Giây tơ xanh râu cá làm bao
Trùng khơi vượt mấy ba đào
Nên văn rồng đã vương mầu rêu rong
Đang buồn bã kiếm nâng nhìn khắp
Mặt trời soi tia lấp lánh xa
Râu tóc rợn sởn da gà
Ngồi đang nóng bức đã ra ôn hoà
Đao nghe nói người Oa đúc mới
Mấy năm liền thả đáy giếng sâu
Nhật nguyệt đào luyện hoả tiêu
Một mảnh băng đọng đọ mầu lạnh trong
Cầm đao lên cung trăng chặt quế
Nhìn cảnh này ngọc thỏ tránh ngay
Đao tôi bằng chính máu người
Nay còn lấm tấm có ai sửa nào
Tinh linh vẫn theo đao mãi mãi
Có bóng ma thoáng thấy đêm thanh
Gần đây Thát Đát lộng hành
Tam quan đêm trước tin nhanh báo về
Đao này ai Long Sa đem đến
Phi ngựa nhanh mau chém Thiền Vu
Có thời Thần vật nay xưa
Hãy cất sắc nhọn túi kia để chờ
[1] Tên gọi Nhật Bản thời cổ đại.
[2] Thỏ hay quay lại, nên gọi là cố thỏ.
[3] Ba cửa quan trọng yếu ở biên giới. Thời Minh có Cư Dung quan, Đảo Mã quan, Tử Kinh quan là Nội tam quan, còn Nhạn Môn quan, Ninh Vũ quan, Thiên Đầu quan là Ngoại tam quan.
[4] Đem che đậy sự sắc nhọn của đao quý, tin là có một ngày dùng đến, hàm nghĩa tài mình không phải là tầm thường, tin có ngày tài năng được trổ, lập nên công trạng, nay tạm thời chưa dùng đến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Thuận Chi » Nhật Bản đao ca