28/09/2022 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu tiêu thanh - Xuân cảm
柳梢青-春感

Tác giả: Lưu Thần Ông - 劉辰翁

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2014 11:36

 

Nguyên tác

鐵馬蒙氈,
銀花灑淚,
春入愁城。
笛裏番腔,
街頭戲鼓,
不是歌聲。
那堪獨坐青燈,
想故國、
高臺月明。
輦下風光,
山中歲月,
海上心情。

Phiên âm

Thiết mã mông chiên,
Ngân hoa sái lệ,
Xuân nhập sầu thành.
Địch lý phiên khang,
Nhai đầu hí cổ,
Bất thị ca thanh.
Na kham độc toạ thanh đăng,
Tưởng cố quốc,
Cao đài nguyệt minh.
Liễn hạ phong quang,
Sơn trung tuế nguyệt,
Hải thượng tâm tình.

Bản dịch của (Không rõ)

Ngựa chiến trùm chăn
Nến đèn tuôn lệ
Xuân lọt thành sầu
Tiếng sáo đổi chiều
Đầu giường gióng trống
Nào phải tiếng ca đâu!
Làm sao vò võ dưới đèn sầu
Nhớ nước cũ
Đài cao trăng tỏ
Quang cảnh kinh thành vẫn đó
Tháng năm rừng núi trôi qua
Tình riêng man mác bể không bờ
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thần Ông » Liễu tiêu thanh - Xuân cảm