03/03/2021 22:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:16

 

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn,
Mụ già kén rể con còn goá lâu.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng khuyết rồi trăng lại tròn