28/10/2021 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hò chơi bên gái bên trai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:01

 

Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hò chơi bên gái bên trai