24/01/2022 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 08
建炎己酉十二月五日避亂鴿湖山十絕句其八

Tác giả: Vương Đình Khuê - 王庭珪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 18:13

 

Nguyên tác

破臘山桃已盛開,
飛花無數點青苔。
莫教流出前溪去,
引得魚舟入洞來。

Phiên âm

Phá lạp sơn đào dĩ thịnh khai,
Phi hoa vô số điểm thanh đài.
Mạc giao lưu xuất tiền khê khứ,
Dẫn đắc ngư chu nhập động lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đào phá lệ nở đầy tháng chạp,
Hoa rụng bay rải khắp rêu xanh.
Đừng theo suối chảy ra ngoài,
Khiến ngư phủ biết đường vào động tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Khuê » Kiến Viêm Kỷ Dậu thập nhị nguyệt ngũ nhật tị loạn Cáp Hồ sơn thập tuyệt cú kỳ 08