18/01/2021 12:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ khi anh nói anh thề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:10

 

Nhớ khi anh nói anh thề,
Con dao lá trúc đặt kề tóc mai.
Bây giờ anh đã nghe ai,
Con dao lá trúc, tóc mai thẹn thùng.
Bây giờ không vẫn hoàn không,
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua.
Nói ra thiên hạ hồ đồ,
Tiếng tăm em chịu bao giờ cho vơi.
Nói ra em chỉ thẹn lời,
Kìa ông trăng sáng soi đôi cau vàng.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhớ khi anh nói anh thề