19/01/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng Đại hội những người sản xuất trẻ thủ đô

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Beyblade0105 vào 19/02/2019 20:36

 

Bác thân ái chúc các cháu
Mạnh khoẻ, vui vẻ
Đoàn kết chặt chẽ
Luôn luôn thi đua
Đưa cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ
Vươn lên hàng đầu
Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Rút trong bà viết “Chào mừng Đại hội những người sản xuất trẻ Thủ đô’’.

Nguồn:
1. Báo Nhân dân, số 2056, ngày 2-11-1959
2. Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Mừng Đại hội những người sản xuất trẻ thủ đô